september 2018

21 september, 2018

Talent Management

De mest framgångsrika företagen kombinerar extern rekrytering med att fostra talanger och ledare själva. Hur lyckas man då med den svåra uppgiften att konkurrera på talangmarknaden och skapa ett arbetsklimat dit talangerna vill gå?